Homepage De vereniging Agenda Vissen Onze viswateren Contact
 1. De wedstrijden worden gevist op de lJzeren Vrouw.
 2. Indien men de stek verlaat zonder dit te melden aan de wedstrijd commissie wordt men gediskwalificeerd.
 3. De vergunnings voorwaarden van HSV 's-Hertogenbosch zijn gedurende de wedstrijd van toepassing.
 4. Iedere visser dient zelf te zorgen voor zijn eigen huisvesting gedurende de wedstrijd.
 5. Voor de inwendige mens van onze jeugd zorgt de vereniging. Gebruik van alcoholische dranken is verboden.
 6. Na de plaats loting kan men de toegewezen plek innemen.
 7. Het plaatsen van boeien en/of markers en het gebruik van voerboten is verboden.
 8. Men dient te vissen binnen de aangegeven zone plaatsen op de plattegrond. Tevens dient men recht vooruit te vissen en geschiedenis agenda 2018 contact alleen in overleg met de wedstrijd commissie mag hier van afgeweken worden.
 9. Op de vrijdag omstreeks 19:00 uur begint de wedstrijd, op de zondag omstreeks 11:00 uur wordt de wedstrijd beëindigd. Alle hengels dienen direct te worden binnen gedraaid. De na 11:00 uur gevangen vis telt niet meer mee voor het klassement.
 10. Gevist wordt er op karper en Gras karper. Andere gevangen vissen tellen niet mee voor het klassement
 11. Gevangen karpers worden alleen gewogen door de wedstrijd commissie van HSV  's-Hertogenbosch.
 12. Na weging dient de karper direct te worden teruggezet.
 13. Het klassement wordt per totaal gewicht van de gevangen vissen samengesteld. Bij gelijk gevangen gewicht bepalen het aantal gevangen vissen de einduitslag. Eindigt men dan nog gelijk, dan bepaalt de zwaarst gevangen vis de volgorde.
 14. Het is verboden tussen 22.00 uur en 07.00 uur bezoekers te hebben/krijgen.
 15. Na de wedstrijd dient een ieder zijn eigen afval op te ruimen. Bij het niet naleven van dit artikel is diskwalificatie het gevolg. Gewonnen prijzen kunnen niet worden geclaimd.
 16. HSV 's-Hertogenbosch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig geleden schade             voor, tijdens of na de wedstrijd.
 17. In alle gevallen waarin dit reglement of de vergunnings voorwaarden niet voorzien, beslist HSV 's-Hertogenbosch. Het oordeel en uitspraak van de HSV is bindend.


Jeugdvissen reglementen