Homepage De vereniging Agenda Vissen Onze viswateren Contact

Hengel Sport Vereniging

‘s-Hertogenbosch

Lidmaatschap

U kunt lid van Hengel sportvereniging 's-Hertogenbosch worden door naar de wederverkopers van de vergunningen voor de vereniging te gaan. Bij de aanmelding betaalt u de contributie van de vereniging plus de (jeugd-) vis pas aan de wederverkoper. Het is dus altijd zo dat u de (jeugd) vis pas bij de vergunning moet kopen. Tevens dient u een club pas te laten maken in de stolp, dit kan pas nadat u uw vis pas binnen heeft, u kunt dan ook om een automatische incasso vragen. De wederverkoper vult het formulier aanvraag vis pas in en een formulier t.b.v. de vereniging, met de gegevens van het nieuwe lid. Van het formulier voor de aanvraag vis pas krijgt het nieuwe lid een gedeelte. Dit gedeelte is een tijdelijke vis pas welke een maand geldig is, geteld vanaf de aankoopdatum. Het andere gedeelte wordt verstuurd naar Sportvisserij Nederland.
Zij zorgen dat nieuwe leden binnen een maand een vis pas krijgen toegezonden met zijn of haar gegevens plus alle gegevens van de vereniging.


Kleine vis pas

De kleine vis pas wordt uitsluitend verkocht via Sportvisserij Nederland.


Belangrijk!

Indien u al lid bent bij een andere vereniging, wordt u bij HSV 's-Hertogenbosch Sub lid. Het kan voorkomen dat u wel de volledige federatiebijdrage aan ons moet betalen. Het teveel betaalde dient u zelf bij Sportvisserij Nederland terug te vragen. Op de website van Sportvisserij Nederland staat een formulier wat u kunt invullen om de dubbele afdracht terug te vragen.

Wilt u tevens een nachtvergunning? Deze kan uitsluitend worden aangevraagd bij het bestuur.

Voor het vissen op de viswateren van HSV 's-Hertogenbosch, is het reglement vergunning van HSV 's-Hertogenbosch van toepassing.


Steiger IJzeren Vrouw

Voor het hek op de steiger van de IJzeren Vrouw kunnen sleutel verkregen worden in de Stolp voor €10